werken leien

Bereikbaarheid – Noorderlijn

Plaatselijk autoverkeer

  • Al het verkeer tussen de Louiza-Marialei en de Rooseveltplaats rijdt samen met het openbaar vervoer op twee rijstroken op de westelijke weghelft.
  • Richting Italiëlei is het niet toegelaten om links of rechts af te slaan ter hoogte van Kipdorpbrug. U kan een u-bocht maken ter hoogte van de Van Boendalestraat en zo rechtsafslaan naar de Kipdorpbrug.
  • De aansluitingen van de Louiza-Marialei, Maria-Theresialei en De Keyserlei met de Frankrijklei zijn afgesloten.
  • Inkomend verkeer via de Plantin en Moretuslei richting Leien wordt omgeleid via de Van Eycklei.
  • Op de Frankrijklei richting zuid kan u de Blauwtorentunnel nemen om het centrum te verlaten.
    Deze tunnel komt uit op de Van Eycklei.
  • Op www.slimnaarantwerpen.be vindt u steeds de laatste informatie

Pierre Withaeckx | Frankrijklei 148 | 2000 Antwerpen | Tel. 03 231 90 81 | Fax 03 231 93 43 | info@pierre-withaeckx.be

openingsuren: Klik hier om de openingsuren te raadplegen

© 2014 Pierre-Withaeckx | Lichtadvies sinds 1929